На чте­ние: 0.14 mintue

У Беларусі нама­ло­ча­на 10 млн т збож­жа з улі­кам рап­су і куку­ру­зы. Аб гэтым паве­да­міў кар­эс­пан­д­эн­ту БЕЛТА началь­нік галоў­на­га ўпраў­лен­ня раслі­на­вод­ства Мінсельгасхарча Мікалай Лешык.

«Дзясяты мільён тон збож­жа ўжо ёсць. Намалочана крыху больш за 9 млн т збож­жа кала­са­вых куль­тур разам з куку­ру­зай і звыш 900 тыс. т рап­су», — рас­ка­заў Мікалай Лешык.

На рані­цу 1 ліста­па­да збож­жа­выя і зер­не­ба­бо­выя куль­ту­ры (з куку­ру­зай) у Беларусі ўбра­ны на 2,32 млн га, што скла­дае 96,5 пра­ц­эн­та ад плана.

Кукурузу на зерне ў Беларусі ўбралі са 151,5 тыс. га (64,4 пра­ц­эн­та), нама­ла­цілі 1,046 млн т пры сяр­эд­няй ура­джай­на­сці 69 ц/​га. Кукурузу на сілас і зялё­ны корм убралі з 926,9 тыс. га, што скла­дае больш за 90 пра­ц­эн­таў ад запла­на­ва­най плошчы.

Цукровыя бура­кі ўбра­ны на плош­чы 75,7 тыс. га, што скла­дае 81 пра­ц­энт ад пла­на. Іх сабра­на ўжо больш за 3,3 млн т. Бульбу ў сель­га­сар­гані­за­цы­ях убралі з 25,7 тыс. га плош­чаў, або 99,1 пра­ц­эн­та ад запла­на­ва­на­га, сабра­на 777,5 тыс. т. Іншая ага­род­ні­на ўбра­на з 5,25 тыс. га плош­чаў — гэта 77,9 пра­ц­эн­та ад плана.

Televid
Author: Televid